เสนอหัวข้อใหม่สำหรับ Confursation


ก่อนเสนอหัวข้อกรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างก่อน
  • การเสนอหัวข้อสำหรับ Confursation นั้นเนื้อหาไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับชุมชุนแอนโทรฯ แต่หากมีความเกี่ยวข้องจะทำให้หัวข้อได้รับความสนใจ /
  • ตรวจสอบว่าหัวข้อที่เสนอยังไม่มีผู้เสนอขึ้นมาหรือถูกจัดเป็น Confursation ไปแล้ว /
  • หากเคยมีไปแล้วและต้องการเพิ่มเติมหรืออีกครั้งให้แตกประเด็นลงไป หัวข้อที่ถูกเสนอและถูกโหวตไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเลือกเสมอไป /
  • หัวข้อที่ถูกเสนอขึ้นมาและไม่ได้รับการโหวตจะถูกลบออกเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง หากผู้เสนอหัวข้อยังสนใจในหัวข้อดังกล่าวอยู่ สามารถส่งเข้ามาได้ใหม่เรื่อยๆ /
  • อย่าตั้งหัวข้อที่แคบเกินไป หรือกว้างเกินไป เพราะอาจทำให้กรอบการคุยกว้างเกินไปจนไม่รู้จะพูดอะไร หรือแคบเกิดไปจนไม่รู้จะพูดอะไร ตัวอย่างหัวข้อที่กว้างเกินไป [อาหาร] ตัวอย่างหัวข้อที่แคบเกินไป [ข้าวหมูกรอบร้านประตูน้ำซอย 22 ร้านพี่อ้อย กินยังไงให้อร่อย] ตัวอย่างหัวข้อที่เหมาะสม [ข้าวหมูกรอบ]/
  • อย่าตั้งหัวข้อที่โจมตีหรือพูดถึงผู้อื่น

กรุณาตั้งชื่อหัวข้อให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย (ทุกคนจะเห็น และอาจถูกแก้ไข)
เขียนคำอธิบายถึงหัวข้อนี้ (ทุกคนจะเห็น และอาจถูกแก้ไข)

Confursation -